Winkelcentrum Tournoysveld

Het winkelcentrum Tournoysveld, gelegen in de wijk Schilderskwartier in Woerden, is aan vernieuwing toe. De uitstraling en inrichting is verouderd en ook de openbare ruimte kan een kwaliteitsslag gebruiken. Daarnaast is er een grote behoefte aan woningen in Woerden.

De eigenaar van het winkelcentrum, Kerckebosch, neemt het initiatief voor de herontwikkeling van dit winkelcentrum. Dit betreft vernieuwing van het winkelcentrum, het verbeteren van de openbare ruimte en het toevoegen van huur-appartementen.

Vanaf april 2022 zijn omwonenden en andere belanghebbenden betrokken om dit initiatief verder te onderzoeken.

Het initiatief

Het voornemen is om het winkelcentrum Tournoysveld te slopen en opnieuw op te bouwen. Zo willen wij samen met en voor de ondernemers en inwoners van Woerden een fijnere plek maken met een eigentijdse uitstraling, een verbeterde openbare ruimte met meer groen en aandacht voor de toegankelijkheid van voetgangers, fietsers en auto’s.

Daarnaast wordt gekeken naar de toevoeging van circa 133 woningen, waarvan 30% sociale huur en 70% middeldure huur. Om woningbouw mogelijk te maken is een wijziging van het bestemmingsplan nodig.

Het bestaande appartementencomplex van GroenWest nabij het winkelcentrum blijft gehandhaafd.

Betrekken omwonenden en belanghebbenden

Gemeente Woerden staat positief tegenover dit initiatief. De gemeente en initiatiefnemer Kerckebosch ondertekenen op 14 april 2022 een overeenkomst. Beide partijen spreken daarin af dat zij dit initiatief nu verder gaan onderzoeken en uitwerken.

De gemeente en initiatiefnemer Kerckebosch vinden het belangrijk om omwonenden en belanghebbenden te betrekken bij dit initiatief. Zodat wij u kunnen informeren en met u in gesprek kunnen over het initiatief en wat dit betekent voor u en uw buurt. Via deze website houden wij u op de hoogte van het participatieproces. De eerste bijeenkomst organiseerden wij op 28 april 2022. De tweede bijeenkomst is georganiseerd op 7 juli 2022. 

Nieuws

Het proces

Dit is een beoogd proces. Data kunnen afwijken dan hier opgenomen, afhankelijk van het verloop van de procedures.

Op de hoogte blijven?

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen en de voortgang? Meld u dan hier aan voor de nieuwsbrieven.  

Betrokken partijen

Herontwikkeling van het Winkelcentrum Tournoysveld is een initiatief van eigenaar Kerckebosch in samenwerking met de gemeente Woerden. YellowConcrete is betrokken voor de ontwikkeling van dit project. Dietz is betrokken voor de communicatie- en participatie.

Contact

Voor overige vragen kunt u ons bereiken via info@tournoysveld.nl.