Winkelcentrum Tournoysveld

Het winkelcentrum Tournoysveld, gelegen in de wijk Schilderskwartier in Woerden, is aan vernieuwing toe. De uitstraling en inrichting is verouderd en ook de openbare ruimte kan een kwaliteitsslag gebruiken. Daarnaast is er een grote behoefte aan woningen in Woerden.

De eigenaar van het winkelcentrum, Kerckebosch, neemt het initiatief voor de herontwikkeling van dit winkelcentrum. Dit betreft vernieuwing van het winkelcentrum, het verbeteren van de openbare ruimte en het toevoegen van huur-appartementen.

Vanaf april 2022 zijn omwonenden en andere belanghebbenden betrokken om dit initiatief verder te onderzoeken.

Het initiatief

Het voornemen is om het winkelcentrum Tournoysveld te slopen en opnieuw op te bouwen. Zo willen wij samen met en voor de ondernemers en inwoners van Woerden een fijnere plek maken. Met een eigentijdse uitstraling, een verbeterde openbare ruimte met meer groen en aandacht voor de toegankelijkheid van voetgangers, fietsers en auto’s.

Daarnaast wordt gekeken naar het toevoegen van circa 128 woningen, waarvan 35 sociale huurwoningen,  44 middeldure huurwoningen en 49 vrijesectorwoningen. Om woningbouw mogelijk te maken is een wijziging van het omgevingsplan nodig. Het bestaande appartementencomplex van Cazas Wonen blijft gehandhaafd.

De gemeente Woerden staat positief tegenover dit initiatief. Zij ondertekende met de initiatiefnemer in april 2022 een overeenkomst om het initiatief verder te onderzoeken en uit te werken. In mei 2024 is een nieuwe overeenkomst gesloten, om dit proces voort te zetten.

Belanghebbenden betrekken

De gemeente en initiatiefnemer Kerckebosch vinden het belangrijk om belanghebbenden zoals omwonenden te betrekken bij dit initiatief. Zodat wij u kunnen informeren en met u in gesprek kunnen, over het initiatief en wat dit betekent voor u en uw buurt. De eerste bijeenkomst organiseerden wij in april 2022. De tweede bijeenkomst is georganiseerd in juli van dat jaar. Via onderstaande knoppen kunt u de verslagen inzien.

Het streven is rond de zomervakantie van 2024 een derde bijeenkomst te houden. Meer informatie hierover volgt.

Nieuws

Klik op onderstaande knoppen om nieuwsupdates te zien.

Het proces

Dit is een beoogd proces, data kunnen afwijken.

Op de hoogte blijven?

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen en de voortgang? Meld u dan hier aan voor de nieuwsbrieven.  

Betrokken partijen

Herontwikkeling van het Winkelcentrum Tournoysveld is een initiatief van eigenaar Kerckebosch in samenwerking met de gemeente Woerden. YellowConcrete is betrokken voor de ontwikkeling van dit project. Dietz is betrokken voor de communicatie- en participatie.

Contact

Voor overige vragen kunt u ons bereiken via info@tournoysveld.nl.